Muuttuva työelämä

Digitalisaatio muuttaa tapaa, miten töitä tehdään. Uudet alustat tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin projektikokoonpanoihin, jotka voidaan perustaa nopeasti ja hajottaa yhtä nopeasti. Työ ei ole paikka- tai organisaatiosidonnaista. Työ ei aina tarkoitakaan vakinaista paikkaa tai pelkästään yrittäjänä toimimista.

Työn tekeminen ja tilaaminen tapahtuu enemmän verkostoissa kuin perinteisessä organisaatiossa. Verkoston johtaminen on myös erilaista kuin perinteisen organisaation.

Uusia näkökulmia ja konkretiaa

Kasva2018 yhdistää nuorkauppakamarin, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat työelämän muutoksen mahdollisuuksien ja kipupisteiden tunnistamiseksi. Tavoitteena on tuottaa konkreettisia käytäntöjä ja toteuttavissa olevia ideoita muuttuvan työelämän sujuvoittamiseksi.

Yhdistämällä samaa asiaa eri puolilta katsovat toimijat luodaan keskustelua ja ymmärrystä eri toimijoiden välillä.

Miten voin vaikuttaa?

Kasva 2018 viikonlopun aikana toteutetaan työpaja, jonka organisoi Demos Helsinki yhdessä Keskuspuiston nuorkauppakamarin ja hankkeen kumppanit. Työpajassa kokouksen osallistujat pääsevät ääneen ja tuovat esiin omat odotuksensa tulevaisuuden työelämästä.

Työpaja on ainutlaatuinen tapahtuma, jossa kokoontuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja työntekijät eri puolilta Suomea pohtimaan yhdessä kumppaneiden kanssa tulevaisuuden yrittäjyyteen ja työelämään liittyviä käytännön kysymyksiä.

Tulevaisuuden työelämää konkretisoimassa